Доставки

В резултат на добрите си партньорства с представители на водещи фирми - производители, дружеството е с възможности за доставяне на всички видове материали, сложни агрегати и съоръжения за изпълнение на поръчки от промишленото и гражданско строителство и енергетиката.

Дружеството има изградени добри партньорски отношения както с чужди така и с местни доставчици.

Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7