Хидротехническо строителство

Водно огледало

Монтаж и заваряване на сегментни затвори на обект „Водно огледало”, част от обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали подобект “Долен яз”.

Възложител: Станилов ЕООД

Данни за обекта: Обектът включва яз с 9 броя сегментни затвори, всеки с широчина 15,0м и височина 4,50 м., с които автоматично се регулира водното ниво в укрепения участък на река Арда.
 

Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7