Инженеринг

Възможности за реализиране на инженерингови услуги включващи следните основни дейности:

Проектиране и изпълнение по части:

  • Архитектурна част
  • Строително-конструктивна част
  • Машинно-технологична част
  • Електрическа част
  • Отопление, вентилация и климатизация
  • Водоснабдяване и канализация
  • КИП и А
  • Системи за видео наблюдение
  • Противопожарни системи
  • Планове за безопасност и здраве
Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7