Изграждане

Възможности за изграждане на обекти от промишленото, гражданско строителство и енергетиката включващо следните части:

  • Строително-конструктивна част
  • Машинно-технологична част
  • Електрическа част и КИП и А
  • Отопление, вентилация и климатизация
  • Водоснабдяване и канализация
  • Противопожарни системи
  • Вертикална планировка
Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7