Проектиране

Проектиране на обекти от Промишленото и гражданско строителство и енергетиката, включващи следните проектни части:

  • Машинно-технологична част
  • Електрическа част
  • Отопление, вентилация и климатизация
  • Водоснабдяване и канализация
  • КИП и А
  • Системи за видео наблюдение
  • Противопожарни системи
Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7