Ресурси

ТЕРМО ИНСТАЛ ЕООД разполага с квалифициран персонал в следните направления:

 • Екип от проектанти по специалности със съответните удостоверения в КИИП за пълна проектантска правоспособност
 • Инженерно-технически кадри по специалности с дългогодишен опит в енергетиката, индустрията и гражданското строителство
 • Административен и обслужващ
 • Заварчици със свидетелства за правоспособност по заваряване покриващи методите, ръчно електродъгово заваряване и заваряване с нетопим волфрамов електрод и инертен газ аргон.
  TUV сертификати, даващи им възможност за изпълнение на заваръчни съединения във всички европейски страни
 • Квалифицирани монтажници, с дългогодишен опит придобит от работа на енергийни обекти в страната и химическата индустрия
 • Изпълнителски кадри по част ОВ и К
 • Изпълнителски кадри по част В и К
 • Изпълнителски кадри по част електро със съответните групи за правоспособност
 • Изпълнителски кадри по част КИП и А
Powered by Drupal  |  Web Design by Lulin7